تبلیغات
انسان نوشته....

تقوا....

تقوا آن نیست که با یک "تق" "وا" برود ....


[ جمعه 21 شهریور 1393 ] [ 11:26 ق.ظ ] [ بی نام گمراه ]

[ نظرات() ]

دیوانه...

مرا همگان دیوانه میخوانند

تنها بخاطر تو

اری تو

این خیال توست ک مرا به این دیوانگی و جنون کشانده

اما ملالی نیس

مارا خیال تو بس ...

corner of our hearts وقتی مردم…


[ چهارشنبه 12 شهریور 1393 ] [ 12:04 ب.ظ ] [ بی نام گمراه ]

[ نظرات() ]

حقیقت...

مردم اینجا از حقیقت چشم نمیپوشند

تنها از کنار آن پاورچین پاورچین میگذرند

همین....!!
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ بی نام گمراه ]

[ نظرات() ]

آغاز ماجرا...همه چیز از آنجا شروع شد

که خداوند خدا تصمیم گرفت مرا به سفر بفرستد

سفر به دنیایی دیگر

مقصدم زمین بود

موقع رسیدن تنها گریستم

هنوز نرسیده

دلتنگ بودم

دلتنگ خداوند خدا

پشیمان شده بودم

خواستم برگردم

اما

اما

بالهایم!!

بالهایم دیگر نبودند

و من باز گریستم

و این چنین اشک شد همسایه ی دیوار به دیوار چشمهایم

پ ن :"من اختیار نکردم

پس از تو یار دگر

به غیر گریه

که آن هم به اختیارم نیست"

استاد شهریار[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] [ 01:51 ب.ظ ] [ بی نام گمراه ]

[ نظرات() ]